Tarih: 7 - 10 Kasım 2020
Organizasyon: Spor Bilimleri Derneği
Yer: Online Kongre
Web: http://www.sbk2020.org

 

Davet

Saygıdeğer Katılımcımız,

Spor Bilimleri Derneği'nin organizatörlüğünde 07-10 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nesizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Sporun bireysel ve toplumsal işlevleri, bilindiği gibi, eğitimden sağlığa, ekonomiden medyaya kadar kamu ya da özel tüm sektörlerin ilgisini bu alana yoğunlaştırmasına neden olmaktadır. Spora olan ilgi ve farkındalık düzeyindeki artış, mevcut bilimsel bilgi ve teknolojinin sürekli gözden geçirilmesini, yenilenmesini ve yeni beklentilere uygun olarak biçimlendirilmesini zorunlu kıldığından, spor bilimleri de farklı bilim alanlarındaki yeni yaklaşımların ve teknolojik yeniliklerin sporda taşıyabileceği anlama ilişkin bilimsel bilgi üretimini hızlandırmakta, üretilen bilgiyi düzenlenen çeşitli organizasyonlarda paylaşıma ve tartışmaya açmaktadır.

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'ne 1000 civarında ulusal ve uluslararası spor bilimci, yönetici ve uygulamacının katılımı beklenmektedir. Kongrede, multidisipliner bir yapı gösteren spor bilimlerinin "Hareket ve Antrenman Bilimleri", "Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi", "Spor Sağlık Bilimleri", "Sporda Psiko-Sosyal Alanlar", "Spor Yönetim Bilimleri" ve "Rekreasyon" temel alanları, eğitim, sağlık, fen ve sosyal bilimler verileri çerçevesinde, düzenlenecek sempozyumlar, paneller, çalıştaylar gibi bilimsel ortamlarda tartışılacaktır.

Spor bilimlerinin bu büyük bilgi şöleni için 07-10 Kasım 2020’ de birlikte olmak dileğiyle...

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Kongre Başkanı

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih
30 Eylül 2020

Erken Kayıt Son Tarih
11 Ekim 2020

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
20 Ekim 2020

Kongre Tarihleri
07-10 Kasım 2020

Tam Metin Yüklenmesi için Son Tarih
07 Aralık 2020