*2019 yılında kurumlardan alınan verilere göre düzenlenmiştir.