Fiziksel Aktiflikte Yetersizlik Ölçeği Kısa Form-10 

Çocuklar İçin Kendi Kendine Algılanan Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Anketi (ASFU-Ç)

Uluslararası Fiziksel Uygunluk Ölçeği (UFUÖ)

Spora Uygunluk Göstergesi

Kujala Patellofemoral Skorlama Sistemi

Hekimlerde Dopinge Yönelik Tutum Ölçeği

Gebelikte Egzersiz Bilgisi Ölçeği

IKDC Subjektif Diz Değerlendirme Formu