Fiziksel Aktiflikte Yetersizlik Ölçeği Kısa Form-10 

Çocuklar İçin Kendi Kendine Algılanan Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Anketi (ASFU-Ç)

Uluslararası Fiziksel Uygunluk Ölçeği (UFUÖ)

Spora Uygunluk Göstergesi

Kujala Patellofemoral Skorlama Sistemi

Hekimlerde Dopinge Yönelik Tutum Ölçeği

Gebelikte Egzersiz Bilgisi Ölçeği

IKDC Subjektif Diz Değerlendirme Formu

Sosyal Motivasyon Anketi

Kesme ( Koşarken Ani Yön Değiştirme) Hareketini Değerlendirme Puanlaması

Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi

Diyabette Egzersiz Bilgisi Ölçeği

Üriner İnkontinans Skalası

İş Rolü İşlevsellik Anketi

Hemşirelik Hizmeti Verenlerin Ergonomik Risklerini Değerlendirme Anketi

Patellofemoral Ağrı Sendromu Şiddet Ölçeği

Çocuklarda ve Ergenlerde Isınma Hareketleri Niyeti Ölçeği