TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

 

SUNUŞ

 Toplumda henüz tanınmakla birlikte spor hekimliğinin kökleri milattan öncelere dayanmaktadır. Modern anlamda ise 19. Yüzyılda Avrupa’da, 1940’lı yıllarda ise ülkemizde tanınmaya başlamıştır. 1990’lı yıllarda yeni eğitim müfredatı ile dahili tıp bilimleri altında anabilim dalı olarak tıptaki yerini almıştır. Spor Hekimliği; sağlığın korunması için bireyleri fiziksel aktiviteye yönlendiren, spora katılım öncesi muayeneleri yapan, spor yaralanmalarının  tanı, tedavi ve rehabilitasyonu ile uğraşan, kronik hastalıkların tedavisinde egzersizi bir tedavi yöntemi olarak kullanan, sporcuların performans testlerini yapan klinik bir uzmanlık dalıdır.  Egzersizin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin anlaşılmasıyla birlikte, koruyucu hekimlik açısından öncülük edecek tıp dallarının başında gelmektedir. Sporcuların tedavi ve rehabilitasyonları  açısından ise ülkemizde bazı eksiklerin giderilmesi için çalışılmaktadır.

SPOR HEKİMLİĞİ’NİN BUGÜNKÜ DURUMU

 A.  Güçlü Yönlerimiz

       1. Dünyada ve Türkiye’de yeni ve gelişmeye açık bir alan olması

       2. Egzersizin ve sporun sağlığın korunması açısından öneminin anlaşılması

       3. Ülkemizin genç nüfusa sahip olması

       4. Birçok kronik hastalıkta egzersizin bir tedavi yöntemi olarak tanımlanması

       5. Ülkemizdeki spor kulüplerinin kulüp doktoru ihtiyacının olması

 B. Zayıf Yönlerimiz:

       1. Ülkemizde Spor Hekimliği Anabilim Dalı ve Spor Hekimliği Uzmanı sayısının az olması

       2. Spor Hekimliğinin ülkemizde yeterince tanınmaması

       3. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Spor Hekimliği uygulamalarının geri ödemelerinde sorunlarla karşılaşılması

       4. Özel Sağlık kuruluşlarında Spor Hekimlerinin çalışamaması

 C. Fırsatlar

       1. Yetişen Spor Hekimlerinin dinamik ve iyi eğitimli olması

       2. Spor ve egzersizin bireysel ve toplumsal sağlık açısından öneminin daha iyi anlaşılır olması

       6. Spor ve egzersizin bundan böyle hastalıkların önlenmesinde birincil yöntem olarak kullanılacak olması

 D. Tehdit ve Riskler:

       1. Spor Hekimliğinin çalışma alanlarının yetkisiz kişiler tarafından işgal edilmeye çalışılması

       2. Geri ödeme kurumlarında koruyucu tedavilere yeterince önem ve öncelik verilmemesi

       

MİSYON:

Türkiye’de Spor Hekimliğinin tanınırlığını ve gelişimini sağlamak

VİZYON:

Türkiye’nin Spor Hekimliği alanında dünyada saygın bir yerde olmasını sağlamak