FAALİYETLER (2013-2016)

 

Hedef

Görevliler

Değerlendirme

Yıl

 

Türkiye Spor Hekimleri Derneği üyelik güncellemesi, derneğimizin kurucu üyelerine onursal üyelik statüsünün verilmesi, spor hekimliği uzmanlık öğrencileri ve uzmanların a ait veri tabanı oluşturularak güncel iletişim ağının kurulması

Başkan

Tamamlandı

 

2013

 

14. ve 15. Ulusal kongrelerin düzenlenmesi

Yönetim Kurulu

Tamamlandı

2013, 2015

 

Dernek üyelerine ulusal ve uluslararası spor hekimliği kongrelerine katılım desteği sağlanması

Yönetim Kurulu

Tamamlandı

2015, 2016

 

Spor Hekimliği Eğitim Müfredatının yazılması için komisyonun yeniden oluşturulması, müfredatın hazırlanması ve TUK tarafından onaylanması  

TUKMOS Spor Hekimliği Çekirdek Müfredatı Hazırlama Komisyonu

Tamamlandı

2016

 

Spor Hekimleri Derneği’nin İktisadi İşletmesinin açılması

Dernek gelirlerinin arttırılması

Dernek Yönetim Kurulu

Tamamlandı

2016

 

FIMS Dünya Spor Hekimliği Kongresi’nin düzenlenmesi

Dernek Yönetim Kurulu

Tamamlandı

2016

HEDEFLER (2017-2018)

 

Hedef

Strateji

Sorumlular

Değerlendirme

Yıl

1

16. Ulusal Kongrenin düzenlenmesi

2-5 Nisan tarihlerinde Antalya’da “Futbol ve Sağlık” temalı kongrenin gerçekleştirilmesi

Yönetim Kurulu ve Organizasyon Komitesi

 

2017

2

SUT tebliğinde Spor Hekimliğinin ayrı başlık altında olması ve işlem karşılıklarının belirlenmesi

SGK , SB ve TUK  ile görüşme, değerlendirme ve belirleme komisyonlarına katılım

Bülent ÜLKAR

Soner AKKURT

Bedrettin AKOVA

6 ay

2017

3

Sağlık Bakanlığı girişimsel işlemler yönergesinde yer alan Spor Hekimliği işlemlerinin güncellenmesi

SB ile görüşme, Değerlendirme ve Belirleme Komisyonlarına katılım

Bülent ÜLKAR

Soner AKKURT

Bedrettin AKOVA

6 ay

2017

4

Özel hastanelerde Spor Hekimliği kliniklerinin açılması ve spor hekimliği uzmanlarının istihdam edilmesi

SB ve SGK kurumlarında ilgili birimlerle görüşmelerin yapılması ve uzman hekimlerin taleplerinin belirlenmesi

Tüm Üyeler

12 ay

2017

5

Lisans muayenelerinin SUT de yer alması ve SGK tarafından ödenmesinin sağlanması

SGK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşme

Bülent ÜLKAR

Soner AKKURT

12ay

2017

6

Spor Hekimliği’nin tanınırlığının arttırılması ve toplumsal çalışmaların yapılması

SB SGK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışmaların yapılması

Sağlık Bakanlığı hareketli yaşam programına derneğimizin aktif katılımı

Web sitemizde aktif tanıtım ve bilgilendirme düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi

Yerel ve ulusal basınla ilişkilerin artırılma

Yönetim Kurulu ve Tüm üyeler

12 ay

2017

7

Online yayımlanan Spor Hekimliği Dergisi’ne makale akışının artırılması ve öncelikle ULAKBİM indeksine, ardından  uluslararası indekslere başvuruların yapılması  

Eksik sayıların tamamlanması, yazılım şirketi aracılığı ile başvuruların yapılması.

Bülent ÜLKAR

Soner AKKURT

Oğuz KARAMIZRAK

12 ay

2017

8

Klinik Spor Hekimliği Kitabının yazılması

Başlıkların belirlenmesi ve yazarlara dağıtılması

Tolga SAKA

12 ay

2017

9

Uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreçlerinin izlenmesi ve standardizasyon sağlanması için karne uygulaması düzenlenmesi

TUKMOS versiyon 2.1 baz alınarak ortak karne düzenlenmesi

Ufuk ŞEKİR

Bedrettin AKOVA

Soner AKKURT

12 ay

2017

10

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Spor Hekimliği bölümünün standartlarının tanımlanması ve Spor Hekimliği merkezlerinin açılmasının sağlanması

Önceden hazırlanan taslağa son şeklinin verilerek Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi

Soner AKKURT

Bülent ÜLKAR

 6 ay

2017

11

Uzmanlık eğitimi sonrası ileri düzey kursların düzenlenmesi

EKG kursu,

Performans testleri kursu

Enjeksiyonlar (PRP, eklem enjeksiyonları)

İzokinetik sistem kullanımı

Bülent ÜLKAR

Yavuz YILDIZ

Metin ERGÜN

6 ay

2018

12

Spor Hekimlerinin ekokardiyografik değerlendirme yapabilmeleri için ön çalışmaların yapılması

Kardiyoloji rotasyonundaki hedeflerin yeniden belirlenmesi

TUKMOS Müfredat Hazırlama  Komisyonu

6 ay

2018

13

Takım doktorluğu sertifikalarının verilmesinde derneğin yetkili olması

Spor Kulüpleri ile aktif iletişim sağlanması, takım doktorlarının sağlanmasında öncelikli olarak derneğimizle bağlantı kurulmasının sağlanması

Burak KUNDURACIOĞLI

Savaş KUDAŞ

Mesut ÇELEBİ

Gürhan DÖNMEZ

6 ay

2018