Adı ve Soyadı Görev Unvanı
Metin Ergün Başkan
Bülent Ülkar Başkan Yardımcısı
Sabriye Ercan Genel Sekreter
Seçkin Şenışık Muhasip Üye
Aynur Sevgi Arslan Üye
Hasan Nevzad Denerel Üye
Oğuz Yüksel Üye
Şeyhmus Kaplan Üye
Tuğba Kocahan Üye

Denetleme Kurulu

Adı ve Soyadı
Bedrettin Akova
Oğuzcan Gökçay
Abdülaziz Türksoylu