Adı ve Soyadı Görev Unvanı
Metin Ergün Başkan
Bülent Ülkar Başkan Yardımcısı
Gürhan Dönmez Genel Sekreter
Seçkin Şenışık Sayman
Sabriye Ercan Üye
Canan Gönen Aydın Üye
Fatma Ebru Koku Üye
Burkay Utku Üye
Melda Pelin Yargıç Üye