Adı ve Soyadı Görev Unvanı
Metin Ergün Başkan
Bülent Ülkar Başkan Yardımcısı
Tuğba Kocahan Genel Sekreter
Seçkin Şenışık Muhasip Üye
Cem Çetin Üye
Aydan Örsçelik Üye
Erdem Atalay Üye
H. Nevzad Denerel Üye
Merve Demir Benli Üye

Denetleme Kurulu

Adı ve Soyadı Görev
Sabriye Ercan Başkan
Ogün Köyağasıoğlu Üye
Çim Çınar Karaç Üye