Tarih: 19 Kasım 2018
Organizasyon: Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye Spor Hekimleri Derneği
Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu

Değerli Meslektaşlarımız; 

Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı tarafından, Türkiye Spor Hekimleri Derneği’mizin de destekleriyle, 19 Kasım 2018 Pazartesi günü, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu’nda “SPORCULARDA KAS YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM” sempozyumu düzenlenecektir. North Carolina Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümünden Prof. Dr. Karl Bert Fields’in de davetli konuşmacı olarak katılacağı sempozyumda sporcularda kas yaralanmaları güncel literatür ışığında tartışılacak olup bu alanda çalışan spor hekimlerinin yanı sıra radyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, anatomi ile fizyoterapi uzmanlarının da kişisel deneyimlerini paylaşarak katılacağı, multidisipliner organize edilen bu sempozyumun ana konuları; 

* Sporcularda kas yaralanmalarının oluşum mekanizmaları, altta yatan sebepler,

* Kas yaralanmaları patofizyolojisi, dokunun iyileşme süreci,

* İntramuskuler tendon kavramı,

* Yaralanmanın tanısı, klinik değerlendirme ve radyolojik incelemeler,

* Derecelendirmede kullanılan güncel sınıflandırmalar,

* Kas yaralanmalarında konservatif ve cerrahi tedavi yaklaşımları,

* Kas yaralanmalarından korunma ve rekürrensi önleme stratejileri şeklinde belirlenmiştir.

 

Türkiye Spor Hekimleri Derneği Üyelerinin ücretsiz olarak katılabileceği bu sempozyumda katılımcı sayısı 100 kişi olarak belirlenmiş olup önkayıt için son tarih 29 Ekim 2018 tarihidir. Bu bilimsel etkinliğe katılmak isteyen meslektaşlarımızın iletişim bilgilerini en kısa zamanda naila.babayeva@hacettepe.edu.tr adresine bildirmesini rica ederiz. Sempozyumda sizleri aramızda görmekten mutluluk ve onur duyacağız. 

Sevgi ve saygılarımızla

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral (Onursal Başkan)

Prof. Dr. Feza Korkusuz (Sempozyum Başkanı)

Prof. Dr. Bülent Ülkar (Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı)

Bilimsel Sekreterya

Dr. Öğr. Üy. Gürhan Dönmez

Araş. Gör. Dr. Şeyma Torgutalp

Araş. Gör. Dr. Naila Babayeva