COVID-19 Geçirmiş Sporcularda Kardiyak Değerlendirme metnine linkten ulaşabilirsiniz.

COVID-19 GEÇİRMİŞ SPORCULARDA SPORA DÖNÜŞ İÇİN SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ DETAYLARINA LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.