Türkiye Spor Hekimleri Derneği; Spor Hekimliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre Spor Hekimliği uzmanlarını ve Spor Hekimliği alanında doktora yapmış hekimleri temsil etme amacı ile 1965 yılında kurulmuştur.

Youtube’da “Vole” kanalında 20.09.2021 tarihinde yayınlanan “Son Raund” isimli programda Sayın Serdar Ali Çelikler’in, tıpta bir uzmanlık alanı olan Spor Hekimliği branşı ile ilgili kullandığı bazı ifadelerin yanıltıcı şekilde olduğu anlaşıldığından spor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Uluslararası Spor Hekimliği Federasyonu’nun (FIMS) tanımına göre Spor Hekimliği; egzersiz, antrenman ve sporun, ayrıca hareket eksikliğinin sağlıklı ve hastalıklı bireyler üzerindeki etkilerini inceleyen, korunma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon konularında ve harekete katılan her yaştaki bireylere yardımcı olacak çalışmalar üreten teorik ve uygulamalı bir tıp dalıdır.

Spor Hekimliği; ülkemizde Tıpta Uzmanlık Sınavı ile girilebilen bir tıpta uzmanlık dalıdır. Son yıllarda hekimler tarafından oldukça değer gören ve yüksek puanlarla ihtisas öğrencisi kabul edilen branşlardan biri olması bizler için memnuniyet vericidir.

Spor Hekimliği uzmanlığını alan tıp doktorları 4 yıllık uzmanlık eğitimleri süresince spor yaralanmalarında tanı ve tedavi uygulamalarının yanı sıra sporcu sağlığında çalışan diğer branş hekimlerinin aksine egzersiz fizyolojisi, antrenman bilimi, sporcu beslenmesi ve sporda yasaklı maddeler gibi dersleri almakta, eğitimlerinin 18 ayını paydaş branşlar olan Kardiyoloji, Radyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Acil Tıp ve Endokrinoloji gibi alanlarda tamamlamaktadırlar. Spor Hekimliği uzmanlık öğrencileri eğitimleri sırasında sıklıkla çeşitli spor kulüpleri ve milli takımlarda takım doktorluğu deneyimi de kazanmaktadırlar.

“Spor Hekimliği Uzmanı” ile “Takım Doktorluğu” farklı kavramlardır. Ülkemizde herhangi bir spor kulübünde takım doktorluğu yapabilmek için Spor Hekimliği uzmanı olma zorunluluğu olmayıp, her branştan hekim ve pratisyen hekimler Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği kurslara katılmaları sonucu gerekli sertifikasyon sürecini tamamlayarak bir spor kulübünde çalışabilirler. Programda belirtilen ve Beşiktaş Futbol Takımı doktoru olarak bahsedilen meslektaşımız Spor Hekimliği uzmanı olmayıp yıllardır spor kulüplerinde takım doktoru olarak çalışan deneyimli bir pratisyen hekimdir.

Önemle vurgulamak gerekir ki “Spor Hekimliği Uzmanlığı” ülkemizde ve tüm dünyada cerrahi bir branş değil dahili bir branş olarak nitelendirilmektedir. Spor Hekimliği uzmanları Tıpta Uzmanlık Kurulu Spor Hekimliği Çekirdek Müfredatı’nın verdiği yetkiler ve aldıkları eğitimle bazı girişimsel işlemleri yapmalarına rağmen cerrahi işlem yapmazlar. ‘’Operatör doktor” ise cerrahi işlem yapan tüm tıp dalları uzmanlarına verilen bir unvan olup sadece Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının değil, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Beyin Cerrahisi gibi cerrahi tıp bilimleri uzmanlarının tümünün uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra aldıkları bir unvandır.

Tüm bu bilgiler ışığında; Sayın Serdar Ali Çelikler’in eksik ve hatalı bilgiye dayalı, mesleğimizin itibarını zedeleyici yorumları; hem Spor Hekimliği uzmanlarını hem de Spor Hekimliği uzmanı olmayan takım doktoru meslektaşlarımızı rencide etmiş ve üzüntüye sevk etmiştir. Spor Hekimliği uzmanları mesleklerini icra ederken her hekimin yapabildiği gibi hastayı değerlendirebilir, uygun gördüğü tetkikleri isteyebilir, tanı koyabilir ve hastasının tedavisini planlayabilirler. Yaralanma ve hastalıkların niteliğine göre gerekli gördükleri durumlarda uygun branş hekiminden konsültasyon isteyebildikleri gibi diğer hekimlere konsültasyon da verebilirler.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği olarak, “Spor Hekimliği Uzmanlığı” ile “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı” ve “Takım Doktorluğu” kavramlarının spor kamuoyunda doğru ve bilinçli şekilde kullanımına ilişkin her türlü bilgilendirmeyi yapmaya, destek ve katkı sağlamaya hazır olduğumuzu spor kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.
TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ