TUKMOS müfredat v2.2 kaynak alınarak hazırlanan Spor Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi Çalışma Rehberi yayınlanmıştır. Spor Hekimliği Anabilim Dallarının katkıları ile hazırlanan rehbere web sayfamız stratejik plan menüsü üzerinden ulaşılabilir.