Güncel olayların değerlendirilmesi hakkında derneğimizin görüşüdür:

1. Yapılan bilimsel araştırmalar profesyonel futbolda bir sporcunun yılda bir kez ciddi bir yaralanma riski ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yaralanma risk analizleri biz Spor Hekimliği uzmanları tarafından yapılmakta olup, verdiğimiz öneriler ve yaptığımız tedaviler sonucunda birçok yaralanma başlangıç aşamasında iken önlenebilmektedir.

2. Arda Turan'ın yaralanması bu olasılık çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Benzer spor yaralanmaları amatör ve profesyonel tüm sporcuların başına gelebilmektedir. Ancak medyada yer alan yetenekli bir sporcunun başına gelmesi ve milli maç öncesi ortaya çıkması konunun önemini ortaya çıkarmıştır. 

3. Arda Turan'ın yaralanmasına bir sağlık ekibinin konsültasyonu ile  teşhis konmuştur ve medyada yer alan yanlış veya gecikmiş gibi yorumlar son derece spekülatiftir. Ayrıca belirtmek isteriz ki sporculardaki kasık fıtığı ve osteitis pubis tanıları spor hekimliği uzmanlık alanı için saptanması zor olmayan tanılardır. Kaldı ki Galatasaray takımının yeni sağlık ekibi sadece 1.5 ay önce göreve getirilmiştir. İlgili tanılar kronik yaralanmalar kategorisindedir ve semptomları büyük bir ihtimalle birkaç ay öncesine dayanmaktadır. 

4. Hasta (sporcu) her birey gibi tedavisini üstlenecek hekimini seçme hakkına sahiptir. Arda Turan'ın seçtiği yabancı hekimin yeterliliğini değerlendirmek ancak tıp çevrelerinin hakkı ve yetkisinde olmalıdır. Ayrıca her yaralanmanın bir tedavi şeması (planı) vardır. Bu plan çerçevesinde hekim ve ilgili sağlık personeli uygulama yapar. Tedavi konusunda yorum yapabilmek için sporcunun detaylı olarak yaralanma ve hastalık öyküsünü almak ve bizzat muayene etmek gereklidir. Yardımcı yöntemler de (örneğin Manyetik Rezonans Görüntüleme gibi) tanıyı güçlendirmek için kullanılabilir. Ancak hasta-doktor mahremiyeti söz konusu olduğu için yaralanma ile ilgili tam detayı üçüncü şahıslarla paylaşmak tıp etiği açısından doğru değildir. Yorumcuların eleştirel yaklaşımlarda bulunmaları en doğal haklarıdır fakat yukarıdaki nedenlerden dolayı, kamuoyunu yönlendirebilme güçlü olan medya mensuplarının açıklama ve yorum yapmadan önce konunun hassasiyetine özen göstermeleri gerekmektedir. 

Spor hekimliği uzmanlığı günümüzde yaygınlaşan bir çalışma alanıdır ve birçok kulübün tercihi bu yöndedir. Kulüp sağlık ekibi yapılanmasında çeşitli konsültan hekimlerle çalışılması da kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu ekibe dahil olmayan meslektaşlarımızın hekim hakları, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde birbirlerine saygılı olmaya davet ediyoruz. 

Son olarak; görsel ve yazılı medyada sporla ilgili programlarda telefonla bağlanan ve uzmanlığı Spor Hekimliği olmayan meslektaşlarımızın isimlerinin altında Spor Hekimi unvanının yer aldığı göze çarpmaktadır. Takım doktorluğu yapan, sporcu sağlığı konularında emek vermiş meslektaşlarımızın bu unvanı kullanması yasal olarak doğru değildir. Bu yanlış yönlendirmede değerli basın ve yayın kuruluşlarının hassas olmalarını diliyoruz.

Saygılarımızla

Türkiye Spor Hekimleri Derneği
Yönetim Kurulu