Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde çıkan haberler üzerine Türkiye Spor Hekimleri Derneği olarak kamuoyunu Kadın ve Futbol konusunda doğru bilgilendirme ihtiyacı hissedilmiş ve aşağıdaki çerçeve bilgilerin paylaşılmasına karar verilmiştir.

1. UNESCO tarafından da belirtilen bir insan hakkı olarak spor yapmak, ve dolayısıyla futbol oynamak, kadınlar tarafından da yerine getirilebilecek bir eylemdir.

2. İlgili kurumların, başta federasyonlar ve kulüplerin, kadınların spora katılımına, ve dolayısıyla futbol oynamasına, ilişkin gerekli zemini hazırlama yükümlülükleri bulunmaktadır. Gerek FIFA, gerek UEFA, gerekse TFF bu sorumluluğu yerine getirme çabası içindedir.

3. Spora katılımla kadın bedeninde herhangi bir bozulma olmamakta, tam tersine katılınan spor dalına özgü olumlu gelişim ve değişimler gözlenebilmektedir. Bilinen bir zararı ise bulunmamaktadır. Spora katılan kadınların hormonal değişimlerin etkisiyle erkekleşmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Bu arada, haberlerde anılan kulübün aldığı şube kapatma kararını gözden geçirerek faaliyete devam etmesini takdirle karşılamaktayız.

Kamuoyuyla paylaşmayı görev biliriz.